Artemis - vlees van de jager

Jager & Boer staat voor wildbraad van de hoogste kwaliteit, het beste wat de natuur te bieden heeft. Wildbraad mag met recht scharrelvlees genoemd worden, het betreft hier immers vlees dat uitsluitend komt van wild dat een vrij leven heeft gehad in een puur natuurlijke habitat. Wildbraad is vrij van menselijke bemoeienis en bevat dus geen antibiotica of andere toevoegingen. Omdat bijvoorbeeld een ree kan snoepen van niet-biologische gewassen op een akker kan het stempel ‘biologisch’ niet gegarandeerd worden bij wildbraad. Vlees van de jager wordt echter op een duurzame, weidelijke manier bejaagd waarbij faunabeheer ten alle tijden in ogenschouw wordt genomen.

Al het geschoten wild komt uit eigen jachtvelden in Nederland en Duitsland. Van elk stuk geschoten wild zijn de betreffende afschotpapieren beschikbaar. Denk daarbij aan de onderzoeksresultaten van laboratoria van elk wild zwijn. Deze worden getest op trichine d.m.v. vleesmonsters.